szechenyi2020

a projekt tartalmának bemutatása

A „A Mennyek Kapuja” című projekt megvalósítását a Dunaföldvár Evangélikus Egyházközsége és konzorciumi tagként a Sudridom Hagyományőrző Egyesület vállalja.
Az Egyházközség működése során célul tűzte ki olyan közösségteremtő, közösségépítő kezdeményezések, intézkedések megvalósítását, melyek hozzájárulnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához. Ennek érdekében az Egyházközség rendszeresen szervez kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és egyéb közösségi eseményeket. Az Egyházközség kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációját elősegítő intézkedések megvalósítására, ezzel egyidőben a befogadó társadalom szemléletének terjesztésére. A projekt keretében megvalósuló programok is e kitűzött célok megvalósulásához járulnak hozzá.

A megvalósuló programok – a felhívás célkitűzéseivel összhangban – hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.

A megvalósított programok eredményeként létrejövő gyakorlati tapasztalatok a későbbiekben is jól alkalmazhatók és egy pozitív értéktartalom nyilvánul meg. A konzorcium tagjai megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek a problémák kezelésében és a programok szervezésében, lebonyolításában, hiszen mindennapjaik során is közösségépítő tevékenységet végeznek.

a projekt azonosító száma

EFOP-1.3.7-17-2017-000143

a kedvezményezett neve

Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség

SUDRIDOM Hagyományőrző Egyesület

a projekt címe

A Mennyek Kapuja

a szerződött támogatás összege

49 996 682 Ft

a támogatás mértéke

100% -ban vissza nem térítendő támogatás

a projekt tervezett befejezési dátuma

2020.01.02