Szabadidő hasznos eltöltése témakör

KÖZÖSSÉGBEN ÉRDEMES LENNI

Hagyományaink

2018. november 16. / Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája – Dunaföldvár, Templom u. 9.

Az egyesületnek a megvalósítási feladatok közül a prevenciós programok  megszervezése volt a feladata. A szakmai tervben meghatározott Szabadidő hasznos eltöltése témakörben, „Közösségben érdemes lenni!“ témában tartottunk előadást. Az előadás témája: Hagyományaink.

A program megvalósításakor a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok támogatása, segítése volt a cél. Olyan előadást tartottunk, mely rávilágít a hagyományaink fontosságára, mint olyan kulturális alapra, amelyet a közösségi lét teremt.

Célunk a közösségek, a hagyományok fontosságának feltárása – különös tekintettel a mai fogyasztói világ univerzálódó és elszeparálódó létérzésével alternatívaként.

Először kultúrtörténeti szempontból szükséges volt megvizsgálni a közösségek törvényszerű kialakulását és fennmaradását a hagyományok segítségével. Rávilágítottunk a közösségi lét előnyeire és kialakult feladataira. Az előadás folyamán külön kitértünk hagyományok egységének és sokszínűségének fontosságára a magyarság – mint fontos identitást meghatározó fogalom – megmaradásának és összetartó erejének szempontjából.

Áttekintettük egyes közösségi események előnyeit és hátrányait, a táncházakat összehasonlítottuk az ipari csarnokokban tartott éjszakai techno partykkal – a közös öröm, együttműködés, egymásra utaltság megélése vagy az egészséges életmód szembeállítva az éjszakai élet, az addiktív szerek testi és lelki romboló hatásával és a következményként kialakuló depresszióval, kiégettséggel, magánnyal valamint az áldozattá válás veszélyeivel. Lezárásként kitértünk a Dunaföldváron működő Ördögszekér néptáncegyüttes múltjára, és programjaira, mint a helyi közösséghez tartozás lehetőségére.

Résztvevők: 31 fő

A programok szervezője a Sudridom Hagyományőrző Egyesület.

Az előadásokon a részvétel ingyenes.

logo_fekete_feher